sss

SIK SORULAN SORULAR:
1. İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?
Mühendisler, mimarlar, üniversitelerin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar, teknik öğretmenler, meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olanlar bu eğitime katılabilirler. 10 yıl veya daha uzun süreli mesleki deneyime sahip iş müfettişleri de bu eğitim programına katılabilirler.
2. İş güvenliği uzmanı nasıl olunur?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir. İş Güvenliği Uzmanı adayları teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarına katılırlar. Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar iş güvenliği uzmanı olurlar.
3. Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur?
Sınava girdikten sonra bir takvim yılı içinde bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.
4. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?
ÇASGEM, üniversiteler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kamu kurumları,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler ile özel hukuk tüzel kişileri. Kısaca, yetki belgesine sahip her kurum verebilir, gerçek kişiler bu eğitimleri veremez.
5. Derslere devam zorunluluğu var mı?
Teorik derslerin % 90’nına devam zorunludur. Ancak, eğitim kurumu uzaktan eğitim yapıyorsa bu oran sistemden de takip edilir. Sanal sınıf uygulaması zorunlu olup, adaylar sanal sınıfları takip etmek zorundadır.
6. Staj yapacağım yeri kim belirleyecek?
Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirleyeceklerdir. Staj ilkeleri ise Bakanlık web sayfasından ilan edilmiştir, ayrıca eğitim kurumlarına da yazılmıştır.
7. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası kimlere verilir?
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara verilir.
8. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası kimlere verilir?
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.
9. A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası kimlere verilir?
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, En az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir.
10. İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği 50’nin altında işçi çalıştıran Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş yerleri için 01 Ocak tarihi itibariyle, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma şartı başlıyor.
6331 Sayılı Kanunu’nun aşamalı olarak yürürlüğe girmesi planlanan maddeleri İş güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi çalıştırılmasına yöneliktir.
Kanunun bu hükümleri;
50′den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 30 Haziran 2014′ten itibaren yürürlüğe girecek ,
50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 30 Haziran 2013,
diğer işyerleri için 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.