İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlık’ça belgelendirilmiş hekimdir.
Devamı…

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlık’ça belgelendirilmiş uzman elemandır.
Devamı…

1 Ocak 2013′ten itibaren tüm işyerlerinde “risk analizi” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.
Devamı…

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyerinizin kapsam olarak dahil olduğu sınıftır.
Devamı…

İşyerlerinin eleman sayısı ve tehlike sınıflarına göre çalıştırılacakları iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını kapsar.
Devamı…

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak eğitimlerin verilmesidir.
Devamı…